Inzameling voor nieuw pand

As-salaamoe alaikoem warahmatullahi wabarakaatuh

Help mee met de uitbreiding van Stichting Al Himmah! We hebben €100.000,- euro nodig!

Doneer € 25,00
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/7m9Z4gkQgu95xWfNQX8voZ

Doneer € 50,00
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/wtggQBVAAeHvyvU8oNA8aC

Doneer € 100,00
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/mJM1LtaaPvAChUy7z6iLpz

Doneer € 250,00
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/3AUok7745P5MdSXKQqYf4P

Doneer € 500,00
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/kYHJkY9Goy5MkhV1xmn5co

Doneer € 1.000,00
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/cobCJ9LfePsfJweEo3jWPP

Meer of minder mag natuurlijk ook.
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/neJ4zsNFXQ2oCpaxj7YmGS

Stuur dit bericht zoveel mogelijk door jazakoumouLaah gair! Samen kunnen we hiervoor zorgen bi fadliLaah!

Fi amaniLaah
Stichting Al Himmah

Doel behaald!

Assalaamoe aleikom wa rahmtAllah

Beste broeders en zusters,

Met ontzettend veel blijdschap mogen wij jullie mededelen dat het doel van €90.000,- met de wil van Allah azza wa jal ruimschoots is behaald!! Elhamdoulilah

Dit betekent dat de huur voor de komende 4 jaar is geborgd in sha’a Allah.

Wij danken Allah voor deze grote gunst. Dat Hij dit doel, na ons harde werken, zo voor ons heeft vergemakkelijkt. Dat Hij ons allen heeft geleid naar deze goede daden in de gezegende maand Ramadan.

Vervolgens willen we alle donateurs hartelijk bedanken. Het was fantastisch en hartverwarmend om te zien hoe iedereen door heel het land(!) meeleefden met dit project.

Met behulp van jullie dua hebben we dit doel weten te realiseren.

Met behulp van jullie doorstuurberichten hebben jullie tevens ook anderen gemotiveerd naar het verrichten van goede daden.

En met behulp van jullie donaties, groot én klein, hebben we met z’n allen dit bedrag weten te realiseren.

Moge Allah azza wa jal deze daden van ons accepteren. Moge Allah azza wa jal deze daden zwaar laten wegen op onze weegschaal. En moge Allah azza wa jal ons een goed leven geven in dit wereldse, ons leiden naar Zijn tevredenheid, en moge Hij ons een gemakkelijke afrekening geven en ons leiden naar de hoogste tuinen van Firdaus.

En weet beste broeder en zuster dat de Sadaqa je bezit zegent en vermeerdert. Allah zegt in de interpretatie van de betekenis:

De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in iedere aar zitten honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend.

BarakAllahoe fiekoem voor jullie vertrouwen in ons. Met jullie steun en support hebben we, met de wil van Allah, in één jaar tijd veel projecten weten te realiseren. En in sha’a Allah is dit een opstapje naar vele andere projecten.

U kunt onze verschillende projecten blijven steunen via donaties.

Fi AmaniLah,
Moskee Al-Himmah