Doel behaald!

Assalaamoe aleikom wa rahmtAllah

Beste broeders en zusters,

Met ontzettend veel blijdschap mogen wij jullie mededelen dat het doel van €90.000,- met de wil van Allah azza wa jal ruimschoots is behaald!! Elhamdoulilah

Dit betekent dat de huur voor de komende 4 jaar is geborgd in sha’a Allah.

Wij danken Allah voor deze grote gunst. Dat Hij dit doel, na ons harde werken, zo voor ons heeft vergemakkelijkt. Dat Hij ons allen heeft geleid naar deze goede daden in de gezegende maand Ramadan.

Vervolgens willen we alle donateurs hartelijk bedanken. Het was fantastisch en hartverwarmend om te zien hoe iedereen door heel het land(!) meeleefden met dit project.

Met behulp van jullie dua hebben we dit doel weten te realiseren.

Met behulp van jullie doorstuurberichten hebben jullie tevens ook anderen gemotiveerd naar het verrichten van goede daden.

En met behulp van jullie donaties, groot én klein, hebben we met z’n allen dit bedrag weten te realiseren.

Moge Allah azza wa jal deze daden van ons accepteren. Moge Allah azza wa jal deze daden zwaar laten wegen op onze weegschaal. En moge Allah azza wa jal ons een goed leven geven in dit wereldse, ons leiden naar Zijn tevredenheid, en moge Hij ons een gemakkelijke afrekening geven en ons leiden naar de hoogste tuinen van Firdaus.

En weet beste broeder en zuster dat de Sadaqa je bezit zegent en vermeerdert. Allah zegt in de interpretatie van de betekenis:

De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in iedere aar zitten honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend.

BarakAllahoe fiekoem voor jullie vertrouwen in ons. Met jullie steun en support hebben we, met de wil van Allah, in één jaar tijd veel projecten weten te realiseren. En in sha’a Allah is dit een opstapje naar vele andere projecten.

U kunt onze verschillende projecten blijven steunen via donaties.

Fi AmaniLah,
Moskee Al-Himmah

Help ons

Help ons

HELP MOSKEE AL-HIMMAH MET HET BETALEN VAN DE KOMENDE VIER JAAR HUUR EN…..

MAAK KANS OP EEN REIS NAAR MEKKAH!! 🕋

Assalaamoe aleikom wa rahmtAllah beste broeders en zusters,

Moskee Al-Himmah is een jonge moskee die in mei 2018 haar deuren heeft geopend.

In één jaar tijd heeft moskee Al-Himmah diverse projecten opgezet en heeft al meer dan 140 studenten, jong en oud, die wekelijks diverse lessen volgen, en kennis vergaren over ons prachtige geloof.

Tevens worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

🔸Profijtvolle maandelijkse jongerenavonden met een hapje en een drankje.
🔸Wekelijkse koffieochtenden voor zusters 
🔸Voetbalavonden voor broeders.
🔸Taraweehgebeden in Ramadan 
🔸Eid al Fitr gebed buiten

En dit met de wil van Allah binnen één jaar tijd vanuit ons pand in Zaandam elhamdoulilah.

We hebben een hoge ambitie met al onze mooie projecten, en we hebben een ambitieus doel gesteld om de huur van de aankomende vier jaar in te zamelen om het pand te bekostigen waar we al deze activiteiten organiseren! 

Hiermee willen wij de deuren naar het goede openen voor iedereen die een steentje wilt bijdrage en de beloning van Allah zich ook wilt toe-eigenen.

Daarnaast zullen wij leuke prijzen weggeven aan de top 3 hoogste inzamelaars!

Namelijk:
1) 🌟 Een umrah reis voor 1 persoon 🕋
2) Een laptop/tablet 💻
3) Een fiets 🚲

💎💎 Doe mee, en wedijver in het goede 💎💎
#Like#Tag#Share

Doneer *€ 25,00* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/bq9PPSHTtM7UELqrrkKEk5

Doneer *€ 50,00* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/odpj63moSdc9mtiUVJebTa

Doneer *€ 100,00* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/aGXN2gyiHwceVdZ3RtdvUy

Doneer *€ 250,00* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/kZgAks1uWiBtNQEUaRijoy

Doneer *€ 500,00* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/4T9bYrjvwToRkNuXdzjk1r

Doneer *€ 1.000,00* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/bwEFYfJuD7S9PVmMPDm46A

Doneer een *bedrag naar keuze* 
https://tikkie.me/pay/AlHimmah/tkzHk4xvXpdPZyd5PxcouD

Volg ons op Facebook:
Facebook.com/AlHimmahZaandam

Aankondiging lezingenreeks as-sahaaba & as-sahaabiyaat

As salaamoealaikoem wa rahmatoeLaah wa barakatoeh.

Beste broeders en zusters,

Aankomende zaterdag 09 februari na het Maghreb gebed is het bi fadliLaah weer zover! De maandelijkse lezingen zullen in shaa Allah weer van start gaan.

Al-Himmah heeft besloten om aankomend jaar alle maandelijkse lezingen in het teken te laten staan van de Sahaba (metgezellen) radiaLaahoe ‘anhoum. Elke maand zal er een Sahaabi en Sahaabiyyah worden besproken.

Niemand minder dan Aboe Bakr assidiq en Khadija radiaLaahoe ‘anhouma worden dit keer behandeld. De beste vriend van de Profeet en de vrouw van de profeet Salla allahu alayhi wa ssalam die hem vanaf het begin hebben bijgestaan.

Ben jij ook geïnteresseerd in het leven van de Sahaba, pak dan nu je kans en wees er bij aankomende zaterdag!

Geef dit door aan je vrienden, familie en kennissen BarakaLaahoe fikoum.

Fi amaniLaah,

Stichting Al-Himmah
Smitsven 18 (vrouweningang)
Venhof (manneningang achterzijde)