Nieuwsbrief Al-Himmah | Rabie’ul Awwal 1441 | Nummer 1

Nieuwsbrief Al-Himmah | Rabie’ul Awwal 1441 | Nummer 1

Dit is de eerste nieuwsbrief die Stichting Moskee Al-Himmah uitbrengt. In sha Allaah zal dit een maandelijkse nieuwsbrief worden. Wij zullen ons houden aan de islamitische maanden, te beginnen met Rabie’ul Awwal 1441. Via deze weg willen wij de meest recente ontwikkelingen en andere informatie delen met de leden van Al-Himmah. Mocht je broeders of zusters kennen die de nieuwsbrief nog niet ontvangen en graag willen ontvangen, tik dan hier om hun email in te sturen

Redactie Nieuwsbrief Al-Himmah

Islamitische maanden

Rabie’ul Awwal

Dit is de derde maand van de islamitische jaartelling. In deze maand is onze geliefde Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم  geboren. Er is een meningsverschil onder de juristen over zijn specifieke geboortedatum.

De geboortedag van de Profeet mag niet gevierd worden omdat er enerzijds een meningsverschil is over de specifieke datum en anderzijds omdat de Profeet صلى الله عليه وسلم  noch zijn metgezellen hun geboortedagen of die van de Profeet hebben gevierd. Als het een goede daad was, dan hadden zij dit gedaan. Ten slotte is er overgeleverd dat toen de Profeet صلى الله عليه وسلم in Medina aankwam, de mensen twee dagen hadden waarin zij feest vierden. Hierop zei hij:

“Allaah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven: de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhaa.”

(Overgeleverd door Aboe Dawoed en authentiek bevonden door al-Albaanie.)

Het is wel bekend dat hij صلى الله عليه وسلم  op een maandag geboren is in Rabie’ul Awwal. Daarover zegt hij zelf in een authentieke overlevering waarin hij werd gevraagd over zijn vasten op de maandag:

“Op die dag ben ik geboren en op die dag ontving ik de openbaring.”

(Overgeleverd door imam Muslim)

Tevens is dit de maand waarin de Profeet صلى الله عليه وسلم  is gestorven. Hij overleed op de 12e dag van deze maand. Moge Allah de Verhevene ons met hem doen verenigen in het paradijs.

Hadieth van de maand

Aboe Hurayrah رضي الله عنه heeft verhaald dat de profeet صل الله عليه وسلم heeft gezegd:

“Wanneer een groep mensen in een zitting samenzitten en Allaah gedenken, omringen de engelen hen en zal de barmhartigheid hen overdekken, en gedenkt Allaah hen bij degenen die bij Hem Zijn.”

(Overgeleverd door imam Muslim)

ICT

Stichting Al Himmah heeft met de wil van Allaah سبحانه و ثعالي al een aantal doelen weten te verwezenlijken. Bij deze doelen hebben wij flink gebruik gemaakt van onze afdeling ICT. Onze ICT afdeling heeft heel veel van onze ideeën weten over te brengen naar jullie. Denk hierbij aan het maken van flyers voor de maandelijkse lezingen, benefieten, sportactiviteiten en de koffieochtenden etc.

Onze ICT afdeling houdt zich ook bezig met het tot stand brengen van de livestreams, het onderhoud van onze sociale media kanalen en het oplossen van technische problemen.

Dar Al-Quraan

Na een welverdiende vakantie is Dar al-Quraan van stichting Al-Himmah weer van start gegaan. Sinds eind vorig maand zijn de studenten weer hard bezig om de Quraan met de correcte regels te leren. Sinds vorig maand krijgen de Quraanstudenten ook les van sheikh Ahhadouch, oud-imam van moskee Ihsaan te Amsterdam. De sheikh geeft al jaren les in Quraan in verschillende leesstijlen, waaronder Warsh, Hafs en Qaaloen.

Wilt u ook de Quraan leren of een keertje komen kijken? Wees dan welkom in de avonden! Broeders zijn welkom van vrijdag t/m zondag en zusters maandag, dinsdag en vrijdag online.

“De besten onder jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en hem onderwijzen.”

(Bukhaarie op gezag van ‘Uthmaan ibn Affaan, رضي الله عنه )

Basisonderwijs Al-Himmah

Op 14 september 2019 is het schooljaar van basisonderwijs Al-Himmah weer begonnen. Met het vertrouwen op Allaah en met veel energie en enthousiasme staan we ook dit jaar weer klaar voor alle kinderen (en ouders). Dit schooljaar zijn we begonnen met 8 groepen.

Voor deze groepen staat een team aan meesters, juffen en directieleden klaar om de leerdoelen te behalen voor dit jaar. Team Basisonderwijs Al-Himmah zet zich in om adaptief onderwijs te verzorgen al naar gelang de behoefte die elk kind heeft.

Het team is professioneel en ervaren in het onderwijzen van Arabisch voor beginners, in het onderwijzen van de juiste en technische manier van het lezen van de edele Quraan, en besteedt veel aandacht aan opvoeding. Het ultieme doel hiermee is het behalen van de tevredenheid van Allaah سبحانه و تعالي.

Voor dit schooljaar zitten we vol en daarom hanteren we een wachtlijst voor alle nieuwe inschrijvingen. Nieuwe ouders kunnen hun kinderen aanmelden door ze in te schrijven via de website van Al-Himmah.

Maandelijkse lezing

Elke maand organiseren wij een maandelijkse lezing waarin diverse onderwerpen worden behandeld. Op dit moment zijn wij bezig met een serie lezingen over de metgezellen van de Profeet  رضي الله عنهم.

Tot nu toe hebben wij de vier rechtgeleide kaliefen en de vooraanstaande vrouwen in de tijd van de profeet vrede zij met hem behandeld. Dit zijn allemaal rolmodellen waar wij veel van kunnen leren.

Heb jij altijd meer te weten willen komen over jouw rolmodellen? Bezoek ons dan op de volgende lezing op 16 november!

Maandelijkse koffieochtend

Geliefde zuster,

Al-Himmah organiseert dit jaar voor zusters elke maand een koffieochtend. De eerste was op 9 oktober en was een succes. Het was heel gezellig met elkaar. Er is veel gepraat en gelachen terwijl de kindjes leuk met elkaar speelden. Dankzij de meegebrachte versnaperingen van de zusters was de tafel vol lekkers.

We kijken allemaal uit naar de volgende koffieochtend op woensdag 6 november in sha Allaah! Alle zusters zijn welkom vanaf 10 uur op het volgende adres:

Smitsven 18
1504AM, Zaandam

Sport

Geliefde broeder,

Ben je geïnteresseerd om (bijna) wekelijks samen met andere broeders een potje te voetballen? Voeg jezelf dan nu toe aan de Whatsapp groep door op onderstaande knop te tikken.

In deze groep kun je wekelijks aangeven of je aanwezig bent. Je wordt hier in sha Allah ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent voetbal.

Arabische lessen

Na vele verzoeken en vragen is moskee Al-Himmah begonnen met het aanbieden van Arabisch voor broeders en zusters!

Voor de zusters zijn wij gestart met twee verschillende niveaus, te weten:

  • Arabisch voor beginners (niveau 1); Leren lezen en schrijven, beginnend met het leren van het alfabet;
  • Arabisch Niveau 2: Het verder ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden en het leren van de basisregels van de grammatica.

Voor de broeders zijn wij gestart met één niveau, te weten:

  • Arabisch voor beginners (niveau 1); Leren lezen en schrijven, beginnend met het leren van het alfabet;

Hieronder een beschrijving van de verschillende niveaus:

Arabisch voor beginners (niveau 1)
Deze klas begint met het bestuderen van het wereldwijd bekende boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah” waarin de basis wordt gelegd voor het kunnen lezen van de Arabische taal. Je gaat dus echt leren lezen. Na het afronden van dit boekje, zullen de studenten aanvangen met het Madienah boek deel 1.

Arabisch Niveau 2
Deze klas zal begint met het Madienah boek deel 1. Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen lezen.

Lestijden

  • Arabisch voor beginners (niveau 1) broeders op maandag van 18:30 tot 22:00.
  • Arabisch voor beginners (niveau 1) zusters op maandag van 09:00 tot 12:00 en donderdag twee groepen van 18:00 tot 21:00.
  • Arabisch voor niveau 2 zusters op dinsdag van 18:00 tot 21:00.

Lesbijdrage
€ 200,- per studiejaar – inclusief lesmateriaal.

De lessen zijn reeds gestart en aansluiten is nog mogelijk tot eind oktober. De groep van de zusters op de maandagochtend zal binnenkort van start gaan. Dus wil je nog meedoen, schrijf je dan snel in via de website van Al-Himmah. Tik hier voor broeders en hier voor zusters.

Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meld je dus snel aan want VOL=VOL.

Moge Allah سبحانه و تعالي ons helpen met het leren van de taal van de Quraan.

Kooppand

Stiching Moskee Al Himmah is opgericht in mei 2018, overeenkomend met Ramadan 1439 en bestaat dus ruim 1 jaar! Wij zitten nu in een huurpand van 168 m2. Met de wil van Allaah is afgelopen Ramadan het huurbedrag voor 5 jaar huur ingezameld en kunnen we ons vanaf nu richten op onze ambitie om een pand te kopen. Hierover zal later apart in meer detail worden bericht.

Parkeren

Met blijdschap merken wij op dat het Vrijdaggebed telkens beter wordt bezocht en dat de moskee steeds voller wordt. Daarmee wordt het parkeerterrein ook voller. Afgelopen maand was er helaas een vervelende aanvaring met de buurman. Iemand heeft zijn auto geparkeerd voor zijn garagedeur waardoor hij niet naar buiten kon. 

De buurman heeft ons laten weten dat dit een enorm punt van ergernis is bij hem. En wij als moslims moeten dit zien te voorkomen. Bij deze willen wij iedereen vriendelijk verzoeken om alleen in de parkeervakken te parkeren!

Is er geen plek meer aan de kant van de manneningang, parkeer je auto dan een straat verderop. Er zijn voldoende parkeerplekken aan de Blooksven bijvoorbeeld.

Zie je iemand fout parkeren, adviseer hem dan op een goede manier om te parkeren in een parkeervak. Barak Allaahou fiekoum voor jullie begrip!

De boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

“Djibriel bleef mij aanraden om mijn buur goed te behandelen, (in zodanige mate) dat ik dacht dat hij mij zou vertellen om hem een van mijn erfgenamen te maken.”

(Overgeleverd door al-Boekhaarie)