Dar al-Quraan

Al Himmah is een (non-profit) onderwijsinstelling die staat voor Islamitische opvoeding, educatie en kennisoverdracht. Het doel van Dar al-Quraan van al-Himmah is het leren en memoriseren van de Quraan met de bijbehorende ethiek van de Quraan. De vakken die gedoceerd worden zijn het memoriseren van de Quraan, tadjweed (het reciteren van de Quraan) en de etiquette van degene die Quraan leert. Daarmee willen wij de tevredenheid van Allaah behalen en vervolgens een bijdragen leveren in de ontwikkeling van de Islamitische gemeenschap op het gebied van quraanwetenschappen. De leerdoelen van ieder vak zullen hieronder kort benoemd worden.

Memorisatie van de Quraan

Wat betreft het memoriseren van de Quraan verschilt dit natuurlijk per student. Maar het is goed om doelen te zetten waar een student naar toe kan werken. Er zullen 4 lesdagen zijn voor de broeders. Dit betekent dat er ruim 8 contacturen zullen zijn tussen de docenten en studenten per week. Daarnaast wordt er verwacht van de studenten dat zij thuis ook de Quraan memoriseren en herhalen. Wij verwachten dat student minimaal 20 Hizb per jaar zal memoriseren met de daarbij de bijbehorende herhalingen. Het streven is dat de student binnen 3 jaar volledig Quraan heeft gememoriseerd.

Tadjweed

Naast het memoriseren van de Quraan wordt er van de student geëist dat de Quraan op de juiste manier gememoriseerd wordt volgens een van de leesstijlen Warsh of Hafs. Van alle studenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan de lessen van tadjweed en de regels daarvan kennen en leren. Wij zullen beginnen om Tuhfatul-Atfaal te leren en uit te leggen. Afhankelijk van het niveau kan hier ook een vervolg gegeven worden van Al-Djazariyyah of de Matn van Ibn Barrie. Het boek dat wordt gebruikt om Tuhfatul-Atfaal uit te leggen o.a. is Fath Al-Aqfaal Sharh Tuhfatul-Atfaal van Al-Djamzoeri.

Etiquette van de Quraan

Naast het memoriseren en correct lezen van de Quraan, is het ook een vereiste dat de student de etiquette van de Quraan ook zal vertalen in de dagelijkse manieren van doen en laten. Vooral van een student van kennis, een drager van de Quraan, wordt verwacht dat zij goede manieren hebben en uitdragen. Hier zullen wij de opvoedingsmethode van Tasfiyyah, en Tazkiyya en Tarbiyya gebruiken en investeren in deze etiquette zodat deze studenten voorbeelden zullen zijn voor hun leeftijdsgenoten en naasten. Hiermee beogen wij dat de studenten Allaah tevreden zullen stellen en anderen hiermee zullen inspireren.

Activiteiten en reizen

Naast de vakken is het ook de bedoeling van de dar al-Quraan Al-Himmah om activiteiten te organiseren voor opvoeding en ontspanning. Er zullen uitstapjes worden georganiseerd op een van de lesdagen waar studenten aan deel kunnen nemen. Voorbeelden zijn zwemmen, voetballen, paintballen, etc. 

Financiën

Uiteraard zullen er onkosten zijn voor de dar al-Quraan. Om deze kosten te dekken zal er van de studenten gevraagd worden om een contributie te betalen van 400 euro per jaar. Daarnaast zullen er ook donateurs en dragers benaderd worden om vaste bijdrages te leveren voor de continuïteit van de dar al-Quran en haar activiteiten.

Certificatie (Ijaazah)

Dar al-Quraan Al-Himmah beschikt over docenten die gecertificeerd zijn in de genoemde vakken en die bevoegd zijn om de studenten te certificeren in het memoriseren als in tadjweed. Dit in zowel de leesstijlen Hafs en Warsh als in de regels in tadjweed. Naast de opvoedkundige lessen en de etiquette lessen die gegeven worden bij de dar al-Quraan, onderscheid dar al-Quraan Al-Himmah zich door het geven van certificatie aan haar studenten. Dit is naast de beloning van Allaah, wat het ultieme doel is, een belangrijke zaak waarmee het overdragen van de Quraan en de regels van de Quraan wordt gewaarborgd en gecontinueerd.