Dar Al-Qor’aan

Al Himmah is een (non-profit) onderwijsinstelling die staat voor Islamitische opvoeding, educatie en kennisoverdracht. Het doel van Dar al-Qor’aan (DAQ) binnen Al-Himmah is het leren en memoriseren van de Qor’aan met de bijbehorende ethiek. Hiermee willen wij de tevredenheid van Allaah  Sub7anaho Wata3ala behalen en vervolgens een bijdrage leveren in de ontwikkeling van de Islamitische gemeenschap op het gebied van Qor’aanwetenschappen.

Dar Al-Qor’aan biedt drie niveaus aan:

 • Niveau 1: Qaaida Nouraniyah
 • Niveau 2: Tatbiq A-Tilawa
 • Niveau 3: Memorisatie en Tajweed

Deze niveaus en leerdoelen zullen hieronder kort benoemd worden.

 

Niveau 1: Qaaida Nouraniyah (twee jaar)

Jaar 1

In het eerste jaar zal de focus liggen op het leren van drie belangrijke vaardigheden, namelijk: het herkennen van letters en klanken, het lezen en het schrijven. Dit zal middels het bestuderen van het wereldwijd bekende boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah” worden gedaan. Hiernaast wordt aandacht besteedt aan de articulatiepunten en eigenschappen van de letters en de regels die in het boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah” voorkomen.

Bij het succesvol afronden krijgt de student een deelname certificaat.

Jaar 2

In het tweede jaar wordt de basis gelegd voor het kunnen lezen van de Edele Qor’aan zoals deze is geopenbaard aan onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem. Hetgeen wat geleerd is in het eerste jaar zal worden toegepast op de laatste hizb, Hizb 60.

Het tweede jaar bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Lezen van de kleine Soera’s met de hak-methode van Qaaida Nouraniyah
 • Lezen van de kleine Soera’s zonder de hak-methode
 • Memoriseren van Hizb 60
 • Begin aan basis Tajweed regels

Je gaat dus echt leren lezen!

Lestijden

Lestijden broeders:

 • dinsdag 19:00-22:00

Lestijden zusters:

 • Groep 1 (2e jaar): woensdag 09:00-12:00
 • Groep 2 (1e jaar): maandag 09:00-12:00

Lesbijdrage: €200,- per jaar

Na het succesvol afronden van niveau 1, kunnen de studenten doorstromen naar niveau 2 (Tatbiq At-Tilawa).

 

Niveau 2: Tatbiq A-Tilawa (twee jaar)

In dit niveau wordt van de studenten verwacht dat ze zelfstandig kunnen lezen, waarbij de juiste uitspraak van de letters een must is! De studenten gaan verder met het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden.

Daarnaast zullen ze beginnen met de basisregels van Tajweed middels het wel bekende gedicht Tuhfatul Atfaal.

De student wordt aan het eind van de opleiding getoetst op memorisatie van Juz’ Amma en het toepassen van de Tajweed regels.

Bij het afronden krijgt de student een deelname certificaat.

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vlot lezen en memoriseren van Juz ‘Amma (of meer)
 • Memoriseren van de poëzie Tuhfatul Atfaal (Tajweed regels)
 • Toepassen van Tajweed regels uit Tuhfatul Atfaal

Toelatingseisen:

 1. Certificaat niveau 1 (of vergelijkbare niveau)

Lestijden

Lestijden broeders:

 • dinsdag 19:00-22:00

Lestijden zusters:

 • vrijdag 09:30-12:30 (is nog onder voorbehoud)

Lesbijdrage: €200,- per jaar

Na het succesvol afronden van niveau 2,  kunnen de studenten doorstromen naar niveau 3 (Memorisatie en Tajweed).

 

Niveau 3: Memorisatie en Tajweed(doorlopend)

In dit niveau zullen de studenten verder gaan met het memoriseren van de Qor’aan met als einddoel het behalen van de Ijaaza.

Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig en vlot kunnen lezen en kennis hebben van de Tajweed regels uit de Tuhfatul Atfaal.

De studenten zullen verder ontwikkelen op de Tajweed regels middels de welbekende poëzie Al-Jazariya.

Daarnaast worden vakken op het gebied van Ethiek van de Qor’aan gegeven. Het is een vereiste dat de student(e) de etiquette van de Qor’aan zal vertalen in zijn/ haar dagelijkse leven. Vooral van de studenten van kennis, dragers van de Qor’aan, wordt verwacht dat zij goede manieren hebben en uitdragen. Binnen DAQ zal hier met de wil van Allaah Sub7anaho Wata3ala aandacht aan besteed worden. Hiermee beogen wij dat de studenten Allaah tevreden zullen stellen en anderen hiermee zullen inspireren.

Het streven is om in niveau 3 de lessen enkel in het Arabisch te geven.

Dit niveau bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Memorisatie en herhaling van de Edele Qor’aan
 • Diepgang in de Tajweed regels middels de poëzie Al-Jazariyah
 • Ethiek van de Qor’aan

Toelatingseisen:

 1. Certificaat niveau 2 (of vergelijkbare niveau)
 2. De Edele Koran zelfstandig en vlot lezen (تطبيق التلاوة)
 3. De Tajweed regels uit Tuhfatul Atfaal (تحفة الأطفال)

Lestijden

Lestijden broeders:

 • maandag: 19:00-22:00
 • woensdag 19:00-22:00
 • vrijdag: 19:00-22:00
 • zondag: 17:00-20:00 (theorie, verplicht voor iedereen)

*Het is verplicht om minimaal twee dagen per week fysiek deel te nemen aan de lessen.

Lesbijdrage broeders: €400,- per jaar

Lestijden zusters:

 • dinsdag 10:30-13:30

Lesbijdrage zusters: €200,- per jaar

Certificatie (Ijaazah)

Dar Al-Qor’aan beschikt over docenten die gecertificeerd zijn in de genoemde vakken en die bevoegd zijn om de studenten te certificeren in het memoriseren als in Tajweed. Dit o.a. in de leesstijlen Hafs en Warsh. Dit is naast de beloning van Allaah, wat het ultieme doel is, een belangrijke zaak waarmee het overdragen van de Qor’aan en de regels van de Qor’aan wordt gewaarborgd en gecontinueerd.

 

Regels voor alle niveaus

 • Zuivere intentie
  De student van Dar Al-Qor’aan wilt slechts de tevredenheid van Allaah behalen.
 • Sterke wil
  De student wilt graag leren en doet zijn uiterste best om dit te bereiken.
 • Aanwezigheid
  De student is altijd aanwezig tenzij er een Islamitische geldige reden is.
 • Goed gedrag
  De student gedraagt zich goed tegenover zijn docent en medestudenten.
 • Spullen
  De student heeft altijd zijn spullen mee.
 • Huiswerk
  De student maakt altijd zijn huiswerk en op tijd.
 • Mobiele apparaten
  Mobiele apparaten zijn tijdens de lessen niet toegestaan behalve i.o.m. de leerkrachten.
 • Kledingvoorschriften
  De student houdt zich aan de Islamitische kledingvoorschriften zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Alhimmah. 

Inschrijven

I.v.m. beperkt aantal plaatsen worden de studenten die zich als eerst aanmelden en aan de eisen voldoen als eerst geplaatst.

 Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met via de contact pagina.