Islamitische Gezinskunde

De opleiding Islamitische gezinskunde betreft een unieke opleiding die alle facetten omvat die betrekking hebben op hoe je jezelf kan besturen op een islamitisch verantwoord manier en daar vandaan anderen kan besturen(het gezin, familie…). De nieuwe groep zal in september 2025 van start gaan in sha Allah.

De opleiding Islamitische Gezinskunde…

 • Omvat alle facetten van het Islamitische gezinsleven, vanaf de weg naar het huwelijk, tot aan de pubertijd van de (toekomstige) kinderen.
 • Wordt op een praktische wijze onderwezen, waarin de student Islamitisch wordt opgevoed.
 • Biedt gestructureerde kennis volgens de Islamitische prioriteiten en richtlijnen.
 • Hanteert lesmateriaal, die is gebaseerd op de zuivere 3aqiedah en methodologie op grond van de Qur’aan, de Sunnah en de uitspraken van de metgezellen. Hierbij wordt de uitleg van de geleerden van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah gehanteerd.

De opleiding Islamitische Gezinskunde is geschikt voor…

 • Elke volwassen moslimbroeder en -zuster, ongeacht of men wel of geen kinderen heeft, en wel of niet getrouwd is.
 • Betrouwbare en waardevolle kennis wil vergaren over het Islamitische gezinsleven.
 • Eenieder die in een korte tijd een intensieve en geautoriseerde opleiding wil volgen.
 • Eenieder die graag wil voldoen aan de verplichting van het vergaren van kennis betreft het gezinsleven in de islaam.
 • Eenieder die graag wil leren om de kennis in de praktijk toe te passen.
 • Eenieder die slechts eenmaal in de week de mogelijkheid heeft om kennis te vergaren.

Hoe je jezelf islamitisch kan besturen

Dit onderdeel van de opleiding begint bij het leren kennen van je zelf middels al fitrah eigenschappen die je van Allaah hebt gekregen en hoe  je daar sturing aan geeft. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aanbod: 

 • Kennismaking met al fitrah
 • Denkdiagram
 • Zuiverheid
 • Geduld
 • Het adviseren (Annasieha)

Het Islamitische gezinsleven 

Dit onderdeel van de opleiding begint al bij de periode voordat men het huwelijk intreedt, en omvat tevens het gehele huwelijk. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het doel van het huwelijk;
 • Stappen richting het huwelijk;
 • Voorbereidingen voor het huwelijk;
 • Communicatiemanagement in het huwelijk;
 • Tijdsmanagement in het huwelijk;
 • Rechten en plichten van de echtgenoot en echtgenote;
 • Conflicthantering in het huwelijk;
 • Praktische tips.

Kinderopvoeding

Het onderdeel “kinderopvoeding” heeft betrekking op het krijgen en opvoeden van de kinderen. Dit onderdeel heeft betrekking op de periode vanaf vóór de geboorte, tot en met de pubertijd. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • De rechten van het kind;
 • Communicatie met het kind;
 • Verzorging van het kind;
 • De eigenschappen van de opvoeder
 • De eigenschappen van de opvoeding
 • Opvoedingsplan;
 • De correctie van fouten;
 • Wijze van berisping;
 • Problematiek en oplossingen;
 • Voorbereiding van ouders en kind op pubertijd;
 • Seksuele voorlichting;
 • Juridische zaken m.b.t. het kind.

Doelen

Middels deze opleiding streeft Al-Himmah ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;

Onderwijsmethode

 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • De student krijgt frequent huiswerkopdrachten, bestaande uit denk, voel, doe- en zeg opdrachten, waarbij de lesstof ook direct in de praktijk wordt gebracht en de lesstof in-shaa’-Allaah ook direct zal leiden tot verbetering bij de student.
 • De praktische opdrachten betrekken alle terreinen waar de student mee in aanraking komt, zoals gezin, vrienden, werk, school, straat etc.
 • Tijdens de opleiding en de voortgang ervan wordt het gehele gezin hierbij betrokken zodat ook in de dagelijkse praktijk in-shaa’-Allaah optimale verbetering behaald kan worden.
 • Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden.
 • ‘Opvoeding’: Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden en zelfopvoeding.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.
 • Begeleiding is ook gedurende de hele week beschikbaar middels Whatsapp groepen(de docent zit in de whatsappgroep van broeders en de zusters) en telefonische begeleiding indien er vragen zijn.
 • Er worden nieuwe gewoontes aangeleerd zoals verplichte zaken, en vervolgens aanbevolen zaken, islamitisch denken, voelen, handelen etc.

Studiebelasting

De opleiding vindt gedurende twee jaar eenmaal per week op de woensdag plaats. De nieuwe groep zal in september 2025 van start gaan. De les start om 19 uur en eindigt om 22 uur en de voertaal is Nederlands (voor broeders en de zusters via een livestream).

De student wordt geacht:

 • wekelijks aanwezig te zijn in de les;
 • thuis gemiddeld drie uur per week aan zelfstudie te spenderen voor het bestuderen van de lesstof en het maken van huiswerk.

Toetsing

De student krijgt verschillende opdrachten die hij praktisch gaat verrichten of waarbij hij/zij een opdracht op papier maakt. Het huiswerk & inzet en aanwezigheid en het verbeteren van jezelf in praktijk  bepalen wat je eindcijfer wordt..

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten, dient de student voor alle drie de onderdelen van de opleiding minimaal een voldoende te hebben behaald.

Diploma

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een certificaat. Middels deze opleiding wordt de moslim in staat gesteld:

 • Om keuzes te maken op basis van de tevredenheid van Allaah.
 • Bewust te zijn van de verschillende invloeden die er zijn en de juiste te kiezen en achter te staan.
 • zich goed voor te bereiden op een goed huwelijk en een goede opvoeding van toekomstige kinderen.
 • zijn gezinsleven en opvoeding van zijn kinderen te verbeteren;
 • bij te dragen aan de verbetering van de ummah

Lesgeld & Aanmelding

 • De lesbijdrage voor de opleiding Islamitische Gezinskunde bedraagt €300,- per schooljaar.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 • De cursist(e) is bereid zich zelf te veranderen en zich neer te leggen bij de opgedane kennis.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student fysiek aanwezig kan zijn.