Arabisch voor zusters

Stichting Al-Himmah verzorgt de opleiding: “Arabisch voor zusters”.

Beschrijving

Wij hebben 3 verschillende niveau’s, namelijk:

-Arabisch niveau beginners:

Deze klas zal beginnen met het leren van 3 belangrijke vaardigeheden. Het kunnen lezen, het kunnen herkennen van letters en klanken en het kunnen schrijven. Dit zal middels het bestuderen van het wereldwijd bekende boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah”. Hierin wordt de basis gelegd voor het kunnen lezen van de Arabische taal. Je gaat dus echt leren lezen! Na het afronden van dit boekje, zullen de studenten een begin maken aan het Madienah boek deel 1.

Daarnaast zullen op dit niveau de basiselementen van tajweed gedoceerd worden tijdens de lessen.

Lestijden:
Donderdagochtend van 9 uur tot 12 uur. Donderdagavond van 19 uur tot 22 uur.

-Arabisch Niveau 1:

Deze klas zal gaan starten met het Madienah boek deel 1. Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen lezen. De studenten gaan verder met het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden. Daarnaast zullen ze beginnen met de basisregels van de grammatica en wordt er gewerkt aan het vergroten van de woordenschat. Verder gaan ze de eerste stappen zetten in de overgang van het praten in het Nederlands naar het praten in het Arabisch.

Lestijden:
Maandagavond van 19 uur tot 22 uur.

-Arabisch Niveau 2:

Deze klas zal gaan starten met het Madienah boek deel 2. Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen lezen en de basisregels grammatica beheersen. Kortom zij dienen minimaal boek Madienah 1 behandeld gekregen te hebben of soortgelijk. De studenten zullen namelijk verder ontwikkelen en voortborduren op de grammatica regels die bij niveau 1 zijn behandeld. Ze zullen hun woordenschat nog meer vergroten en ze zullen leren vlotter te spreken in het Arabisch. Het streven is daarom ook om in deze klas alleen maar in het Arabisch te zullen spreken.

Lestijden:
Maandagavond van 19 uur tot 22 uur.

Lesbijdrage

De kosten voor de les bedragen €200,- per studiejaar en zijn inclusief het lesmateriaal.

Startdatum

De lessen zullen bij VOLDOENDE aanmeldingen starten in de week van 16 september 2024 en lopen af op 29 juni 2025. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. VOL=VOL dus schrijf je snel in!