Arabisch voor zusters

Stichting Al-Himmah verzorgt de opleiding Arabisch voor zusters.

Niveau’s

Wij hebben twee verschillende niveau’s, namelijk:

  • Arabisch niveau 1: Leren lezen en schrijven, beginnend met het leren van het alfabet;
  • Arabisch niveau 2: Het verder ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden en het leren van de basisregels van de grammatica.

Beschrijving

Arabisch niveau 1
Deze klas zal beginnen met het bestuderen van het wereldwijd bekende boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah” waarin de basis wordt gelegd voor het kunnen lezen van de Arabische taal. Je gaat dus echt leren lezen. Na het afronden van dit boekje, zullen de studenten aanvangen met het Madienah boek deel 1.

Arabisch Niveau 2”
Deze klas zal gaan starten met het Madienah boek deel 1. Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen lezen.

Lestijden

  • Arabisch niveau 1 op maandag van 9 tot 12 uur en donderdag van 18 tot 21 uur.
  • Arabisch niveau 2 op dinsdag van 18 tot 21 uur.

Daarnaast zullen op beide niveau’s de basiselementen van tajweed gedoceerd worden tijdens de lessen.

Lesbijdrage

De kosten voor de les bedragen € 200,- per studiejaar en zijn inclusief het lesmateriaal.

Inschrijven

Inschrijven kan met het inschrijfformulier Arabisch voor zusters

Startdatum

De lessen zullen bij voldoende aanmeldingen starten op 23 september 2019 inshaa’Allah. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. VOL=VOL

Deel dit bericht zo veel mogelijk met contacten en wees zodoende bezig met het verspreiden van (en het wijzen op) het goede.

Moge Allah ons helpen met het leren van de taal van de Koran.

Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden als een Arabische Koran, opdat jullie zullen nadenken.
(Yoesoef, vers 2)