Inleiding tot de Islaam

Stichting Al-Himmah verzorgt de 2- jarige opleiding:
“Inleiding tot de islaam”

Beschrijving

De opleiding “Inleiding tot de islaam” bestaat uit drie vakken.
Namelijk;
▪︎’Aqiedah
▪︎Fiqh
▪︎Achlaaq

  1. ‘Aqidah oftewel geloofsleer.

Deze lessen beginnen met het vergaren van kennis. De studenten maken kennis met Allah en met de tevredenheid en de kenmerken van de tevredenheid van Allah. Maar maken ook kennis met het doel van de schepping, de vijanden van de mens, de deuren van shaytaan etc.
De studenten zullen les krijgen in het leren kennen van de Profeet (vrede zij met hem), zijn sunnah en zijn metgezellen.
Onderwerpen als bid’a oftwel innovatie en wat het inhoud komen aan bod.
Maar ook de voorwaarde van de shahada, het geloof in de engelen, het geloof in de boeken, de boodschappers, de laatste dag en de voorbeschikking.

  1. Fiqh oftewel de fundamenten van de islamitische jurisprudentie.

De verschillende fundamenten zoals reinheid in de islaam, de wudu(de kleine wassing), de gusl(de grote wassing) worden uitgebreid behandeld.
Maar ook alles met betrekking tot het gebed wordt behandeld. Denk aan de aanbevolen zaken en de verplichtingen, de pilaren van het gebed en de verboden zaken in het gebed. Maar ook handelingen met betrekking tot gushoe’ in het gebed komen aan bod.

Verder worden ook de ahkaam assiyaam oftewel de regels met betrekking tot het vasten behandeld. De studenten krijgen handvatten hoe hiermee om te gaan.

  1. Achlaaq oftewel de onderlinge rechten.

De studenten krijgen een duidelijke uiteenzetting van alle onderlinge rechten. We behandelen de rechten van Allah, de rechten van de Profeet (vrede zij met hem), de rechten van onze geleerden, de rechten van onze ouders, de rechten van familiebanden, de rechten van buren, de rechten van de algemene moslim etc.
Al deze onderwerpen, pilaren en voorwaarden worden behandeld.

Kortom, de student krijgt een goede basis met betrekking tot de essentiële kennis die hij dient te kennen binnen de islaam.

Na deze opleiding kan de student kiezen voor de vervolgopleiding Islaamologie.

Lesdagen en lestijden:

Dinsdagavond van 19 uur tot 22 uur in het Nederlands (voor broeders en de zusters via een livestream)

Lesbijdrage

De kosten voor deze opleiding bedragen €200 per schooljaar.

Startdatum

De lessen zullen bij VOLDOENDE aanmeldingen starten in de week van 18 september en lopen af op 1 juli. 

Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus wees er snel bij, want VOL=VOL dus schrijf je snel in!

Deel dit bericht zo veel mogelijk met contacten en wees zodoende bezig met het verspreiden van (en het wijzen op) het goede.

Allah zegt: “En zeg:
رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
Mijn Heer, vermeerder mijn kennis.”
(Taha: vers 114)