Basisonderwijs

Al Himmah is een (non-profit) onderwijsinstelling die staat voor Islamitische opvoeding, educatie en kennisoverdracht. In het Basisonderwijs houden wij ons bezig met het leren van de Arabische taal, het memoriseren van de Qur’aan,  en het leren van de Sunnah van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Tevens ondersteunen wij de ouders om hun kinderen een goede opvoeding te geven conform de juiste methodiek om zodoende onze kinderen richtlijnen mee te kunnen geven zodat zij volwaardige burgers worden van de Nederlandse maatschappij met nadruk op behoud en bevordering van de eigen identiteit.

Doelstelling

Al Himmah streeft ernaar de volgende doelen te behalen:

 • De tevredenheid van Allaah;
 • Het verspreiden van de tawhied (monotheïsme) en het zuiveren van onwetendheid en misvattingen;
 • Het onderwijzen van de Sunnah in theorie en praktijk aan zowel kinderen als ouders;
 • Het onderwijzen van de Edele Qur’aan met inachtneming van de regels van Tadjwied;
 • Op een pedagogische wijze kennis laten maken met de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, de metgezellen en de geleerden;
 • Het verspreiden van de basisregels;
 • Aandacht en zorg voor het leren en spreken van de Arabische taal;
 • Het opvoeden van kinderen, jongeren en ouderen met de juiste Islamitische normen en waarden;
 • Het ondersteunen en aansturen van de ouders in de juiste opvoeding van hun kinderen;
 • Het ontwikkelen van een generatie die opgevoed is met de Quraan en de Sunnah.

Praktische doelen

 • Het creëren van een generatie die is opgevoed op basis van de Quraan en de Sunnah;
 • Het onderwijzen van jongeren in de Arabische taal zodat zij in staat worden gesteld de Quraan en de authentieke Sunnah te begrijpen;
 • Het overdragen van de Islamitische kennis aan de kinderen;
 • De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam;
 • Het voorbereiden van de kinderen op de toekomstige verantwoordelijkheden middels het opvoedkundige lesprogramma;
 • Het opvoeden van de kinderen met het juiste gedrag en de juiste Islamitische persoonlijkheid in de Nederlandse samenleving;
 • Extra aandacht geven aan en het bevorderen van het praktiseren van de opgedane kennis en het uitnodigen hiernaar;
 • Het versterken van de binding met het Islamitische geloof.

Middelen

Al Himmah probeert al haar verheven doelen te bereiken middels de volgende zaken:

 • Het bieden van hoogkwalitatieve opvoedkundige en educatieve lessen voor kinderen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de praktisering van de kennis;
 • Het opleiden van Islamitische docenten zodat zij de juiste educatie en opvoeding kunnen overdragen;
 • Het bieden van Islamitisch onderwijs en opvoeding aan ouders;
 • Het bieden van ondersteuning aan ouders bij de opvoeding van kun kinderen;
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal waarmee de onderwijsdoelen behaald kunnen worden;
 • Het opzetten en bevorderen van de samenwerking met Islamitische onderwijsinstellingen die hetzelfde pad volgen.