Voorschool Al-Himmah

Al Himmah is een (non-profit) onderwijsinstelling die staat voor Islamitische opvoeding, educatie en kennisoverdracht. Voorschool Al Himmah wil de kinderen voorbereiden op basisonderwijs al Himmah op een speelse manier waarbij de vakken geloofsleer, biografie van de profeet, Arabische taal en Koran worden aangeboden. Creativiteit middels knutselwerkjes of spel wordt gebruikt om de kinderen actief te betrekken bij hetgeen wat ze leren. De nadruk wordt gelegd op de islamitische opvoeding, ook de ouders worden hierin betrokken middels het volgen van een verplichte cursus.

Voorschool Al Himmah is voor jongens en meisjes vanaf drie en half jaar tot 5 jaar. De kinderen kunnen vanaf deze leeftijd doorstromen naar basisonderwijs Al Himmah en krijgen voorrang op kinderen die de voorschool niet hebben doorlopen.

Op voorschool Al Himmah wordt niet op vaste momenten getoetst voor een beoordeling in het rapport. De begeleiders zullen de ontwikkeling van uw kind volgen middels observaties en lesanalyses. De uitkomsten hiervan worden met de moeder besproken.

Er starten dit jaar enkel 2 groepen van maximaal 15 leerlingen in het weekend. Wees er dus snel bij en laat deze mooie kans niet liggen!

Ochtendgroep: 09.15 uur – 12.45
Middaggroep:   13.15 uur – 16.45

Doelstelling

Voorschool Al Himmah streeft ernaar de volgende doelen te behalen:

 • De tevredenheid van Allaah;
 • Het verspreiden van de tawhied (monotheïsme) en het zuiveren van onwetendheid en misvattingen;
 • Het onderwijzen van de Sunnah in theorie en praktijk aan zowel kinderen als ouders;
 • Het onderwijzen van de Edele Qur’aan met inachtneming van de regels van Tadjwied (Een selectie van de Koran waarbij rekening gehouden is met de doelgroep);
 • Op een pedagogische wijze kennis laten maken met de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam;
 • Het verspreiden van de basis gedragsregels;
 • Aandacht en zorg voor het leren van de Arabische letters en woordenschatuitbreiding;
 • Het opvoeden van kinderen met de juiste Islamitische normen en waarden;
 • Het ondersteunen en aansturen van de ouders in de juiste opvoeding van hun kinderen;

Praktische doelen

 • Het overdragen van de Islamitische kennis aan de kinderen;
 • De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam;
 • Het voorbereiden van de kinderen op de toekomstige verantwoordelijkheden middels het opvoedkundige lesprogramma;
 • Het versterken van de binding met het Islamitische geloof en moskee;
 • De kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden.

Middelen

Al Himmah probeert al haar verheven doelen te bereiken middels de volgende zaken:

 • Het bieden van hoogkwalitatieve opvoedkundige en educatieve lessen voor kinderen;
 • Het opleiden van Islamitische docenten, begeleiders en verzorgers  zodat zij de juiste educatie en opvoeding kunnen overdragen;
 • Het bieden van Islamitisch onderwijs en opvoeding aan ouders;
 • Het bieden van ondersteuning aan ouders bij de opvoeding van kun kinderen;
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal waarmee de onderwijsdoelen behaald kunnen worden.