Privacy Policy

Stichting Al-Himmah hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy en veiligheid van onze bezoekers. Dit geldt zowel voor de bezoekers van onze website als van onze faciliteiten.

verzameling van data

De website van Stichting Al-Himmah verzamelt geen gegevens waar de indentieit of locatie van individuele bezoekers mee achterhaald kan worden. Als de website van Stichting Al-Himmah bezocht wordt dan verzamelt deze website (1) de gegevens van de browser en het platform van de bezoeker, (2) wanneer de bezoeker via een link van een andere website op de website van Stichting Al-Himmah terecht komt dan wordt de locatie van deze website opgeslagen (referral web site), en (3) het IP adres en de locatie van de bezoeker wordt automatisch geanonimiseerd (hashed) en versleuteld opgeslagen. Bovengenoemde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website van Stichting Al-Himmah en om misbruik tegen te gaan.

Bescherming van persoonsgegevens

De website van Stichting Al-Himmah accepteerd uitsluitend versleutelde connecties (SSL) voor het versturen en ontvangen van gegevens. De website van Stichting Al-Himmah ontvangt ten behoeve van veiligheid en functionaliteit zeer regelmatig updates, en zal onderworpen worden aan security audits.

Inschrijfformulieren

Stichting Al-Himmah gebruikt op de website verschillende inschrijfformulieren om de vrijwillige inschrijvingen van bezoekers voor diensten (bijv. onderwijs, lezingen, congressen) mogelijk te maken. Wanneer een bezoeker gebruikt maakt van enige van deze inschrijfformulieren dan accepteert de bezoeker dat deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door Stichting Al-Himmah om het doel (d.w.z. de inschrijving) te dienen. Stichting Al-Himmah zal deze persoonsgegevens op geen enkele andere wijze aanwenden dan het beoogde doel. Dit doel zal te allen tijden duidelijk gespecificeerd zijn en nooit stilzwijgend gewijzigd worden. Stichting Al-Himmah zal zich inspannen om persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen en nooit langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Right to be forgotten

Als er bij Stichting Al-Himmah op basis van het EU General Data Protection Regulation (GDPR) een verzoek binnen komt om de ingediende persoonsgegevens te verwijderen dan zal Stichting Al-Himmah dit verzoek terstonds in behandeling nemen en zo snel als mogelijk inwilligen.

Verstrekking aan derden

Stichting Al-Himmah zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- of buitenland. Mochten wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak dan zullen wij te allen tijd eerst Allah subhaanahu wa-ta3alaa om Zijn goedkeuring vragen alvorens enige actie te ondernemen. Verder zullen we altijd proberen om alle betrokkenen in geval van bovengenoemde verplichting op de hooogte te stellen.

Hyperlinks naar andere websites

De website van de Stichting Al-Himmah kan hyperlinks bevatten waarmee u de website van Stichting Al-Himmah verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Over deze websites van derden waarnaar wordt gelinkt heeft Stichting Al-Himmah geen zeggenschap en op dergelijke websites is dit Privacy Reglement niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Stichting Al-Himmah zijn verkregen. Stichting Al-Himmah accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

privacy Regelement updates en dagtekening

Stichting Al-Himmah behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Stichting Al-Himmah uw persoonlijke gegevens verwerkt en beschermt.

Dit reglement is opgesteld op 4 Safar 1440 AH (14 oktober 2018).