Arabisch voor broeders

Stichting Al-Himmah verzorgt de opleiding Arabisch voor broeders.

Niveau’s

Wij hebben voor nu alleen één niveau, namelijk:

  • Arabisch niveau 1: Leren lezen en schrijven, beginnend met het leren van het alfabet;

Beschrijving

“Arabisch niveau 1”
Deze klas zal beginnen met het bestuderen van het wereldwijd bekende boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah” waarin de basis wordt gelegd voor het kunnen lezen van de Arabische taal. Je gaat dus echt leren lezen. Na het afronden van dit boekje, zullen de studenten aanvangen met het Madienah boek deel 1.

Daarnaast zullen de basiselementen van tajweed gedoceerd worden tijdens deze lessen.

Lestijden

  • Arabisch niveau 1 op maandag 18:30 tot 22 uur.

Lesbijdrage

De kosten voor de les bedragen € 200,- per studiejaar en zijn inclusief het lesmateriaal.

Inschrijven

Inschrijven kan met het inschrijfformulier Arabisch voor broeders

Startdatum

De lessen zullen bij voldoende aanmeldingen starten op 23 september 2019 inshaa’Allah. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. VOL=VOL

Deel dit bericht zo veel mogelijk met contacten en wees zodoende bezig met het verspreiden van (en het wijzen op) het goede.

Moge Allah ons helpen met het leren van de taal van de Koran.

Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden als een Arabische Koran, opdat jullie zullen nadenken.
(Yoesoef, vers 2)