Dar Al-Qor’aan

Al Himmah is een (non-profit) onderwijsinstelling die staat voor Islamitische opvoeding, educatie en kennisoverdracht. Het doel van Dar al-Qor’aan van al-Himmah is het leren en memoriseren van de Qor’aan met de bijbehorende ethiek. Hiermee willen wij de tevredenheid van Allaah behalen en vervolgens een bijdragen leveren in de ontwikkeling van de Islamitische gemeenschap op het gebied van Qor’aanwetenschappen. De niveau’s en leerdoelen van zullen hieronder kort benoemd worden.

 

Niveau 1: Al-Qaaida An-Nouraniya

Deze klas zal beginnen met het leren van 3 belangrijke vaardigeheden. Het kunnen lezen, het kunnen herkennen van letters en klanken en het kunnen schrijven. Dit zal middels het bestuderen van het wereldwijd bekende boek “Qaa’idatu an-Noeraaniyyah”. Hierin wordt de basis gelegd voor het kunnen lezen van de Arabische taal. Je gaat dus echt leren lezen!. Bij het afronden krijgt de student een deelname certificaat.

Lestijden broeders:

 • dinsdag 19:00-22:00
 • donderdag 19:00-22:00

Lestijden zusters:

 • Groep 1: woensdag 09:00-12:00

Lesgeld: €200,- per jaar

Hierna kunnen de studenten doorstromen naar niveau 2 (Tatbiq At-Tilawa).

 

Niveau 2: Tatbiq A-Tilawa

Deze klas zal starten met Tatbiq A-Tilawa. Hierin wordt hetgeen wat geleerd is in niveau 1 toegepast op Juz’ Amma.  Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig woorden kunnen lezen. De studenten gaan verder met het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden. Daarnaast zullen ze beginnen met de basisregels van Tajweed middels het wel bekende gedicht Tuhfah al-Atfal. De student wordt aan het eind van het jaar getoets op memorisatie en recitatie van Juz’ Amma. Bij het afronden krijgt de student een deelname certificaat.

Toelatingseisen:

 1. Certificaat niveau 1 (of vergelijkbare niveau)

Lestijden broeders:

 • dinsdag 19:00-22:00
 • donderdag 19:00-22:00

Lestijden zusters: donderdag 18:00-21:00

Lesbijdrage: €200,- per jaar

Hierna kunnen de studenten doorstromen naar niveau 3 (Memorisatie en Tajweed).

 

Niveau 3: Memorisatie en Tajweed

Deze klas zal verder gaan met het memoriseren van de Qor’aan met als einddoel de Ijaaza. Van deze studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen lezen en de basisregels Tajweed beheersen.  
De studenten zullen verder ontwikkelen en voortborduren op Tajweed regels middels het boek Al-Jazariya. Daarnaast worden vakken op het gebied van Ethiek van de Qor’aan gegeven. Het streven is daarom ook om in deze klas alleen maar in het Arabisch te zullen spreken. 

Toelatingseisen:

 1. Certificaat niveau 2 (of vergelijkbare niveau)
 2. Arabisch vlot lezen(تطبيق التلاوة)
 3. Basisregels Tajweed toepassen (تحفة الأطفال)

Lestijden broeders:

 • maandag: 19:00-22:00
 • woensdag 19:00-22:00
 • vrijdag: 19:00-22:00
 • zondag: 17:00-20:00 (theorie, verplicht voor iedereen)

Het is verplicht om minimaal drie dagen deel te nemen. Er is mogelijkheid om één dag online deel te nemen.

Lesbijdrage broeders: €400,- per jaar

Lestijden zusters:

Groep 1 (deze groep krijgt online les van de Sheikh):

 • dinsdag: 10:00-12:00
 • donderdag: 10:00-12:00
 • zondag: 17:00-20:00 (theorie)

Groep 2 (deze groep krijgt fysiek les van Ustaadah):

 • woensdag 09:30-12:30

Lesbijdrage zusters: €200,- per jaar

 

Etiquette van de Qor’aan

Naast het memoriseren en correct lezen van de Qor’aan, is het ook een vereiste dat de student(e) de etiquette van de Qor’aan ook zal vertalen in de dagelijkse manieren van doen en laten. Vooral van studenten van kennis, dragers van de Qor’aan, wordt verwacht dat zij goede manieren hebben en uitdragen. Hier zullen wij de opvoedingsmethode van Tasfiyyah, Tazkiyya en Tarbiyya gebruiken en investeren in deze etiquette zodat deze studenten voorbeelden zullen zijn voor hun leeftijdsgenoten en naasten. Hiermee beogen wij dat de studenten Allaah tevreden zullen stellen en anderen hiermee zullen inspireren.

Certificatie (Ijaazah)

Dar Al-Qor’aan Al-Himmah beschikt over docenten die gecertificeerd zijn in de genoemde vakken en die bevoegd zijn om de studenten te certificeren in het memoriseren als in Tadjweed. Dit in zowel de leesstijlen Hafs en Warsh als in de regels van Tadjweed. Naast de opvoedkundige lessen en de etiquette lessen die gegeven worden bij Dar Al-Qor’aan, onderscheidt Dar Al-Qor’aan Al-Himmah zich door het geven van certificaten aan haar studenten. Dit is naast de beloning van Allaah, wat het ultieme doel is, een belangrijke zaak waarmee het overdragen van de Qor’aan en de regels van de Qor’aan wordt gewaarborgd en gecontinueerd.

 

Regels voor alle niveau’s

 • Zuivere intentie
  De student van Dar Al-Qor’aan wilt slechts de tevredenheid van Allaah behalen. 
 • Sterke wil
  De student wilt graag leren en doet zijn uiterste best om dit te bereiken.
 • Aanwezigheid
  De student is altijd aanwezig tenzij er een Islamitische geldige reden is.
 • Goed gedrag
  De student gedraagt zich goed tegenover zijn docent en medestudenten.
 • Spullen
  De student heeft altijd zijn spullen mee.
 • Huiswerk
  De student maakt altijd zijn huiswerk en op tijd.
 • Mobiele apparaten
  Mobiele apparaten zijn tijdens de lessen niet toegestaan behalve i.o.m. de Sheikh of de leerkracht.
 • Kledingsvoorschriften
  De student houdt zich aan de Islamitische kledingsvoorschriften zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Alhimmah.

 

Inschrijven

I.v.m. beperkt aantal plaatsen worden de studenten die als eerst aanmelden en aan de eisen voldoen als eerst geplaats. 

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met via de contact pagina.